Онлайн

Translate This Page

Търсене Дървета и Овощна градина

Как да запазим пчелите от отравяне при пръскане и прашене с препарати за борба срещу болестите и неприятелит?

Category: Съвети
pchela.jpgС малки изключения, всички препарати, които се употребяват за опазване на овощните растения от болести и неприятели, са отровни за пчелите. Затова при сегашното състояние на растителната защита, когато борбата с болестите и неприятелите по овощните растения се води предимно по химичен начин, опазването на пчелите от отравяне е един от най-трудните въпроси в овощарството.

Трудностите произтичат от обстоятелството, че почти всички болести и неприятели започват развитието си през пролетта преди цъфтежа, а най-силното им развитие съвпада с цъфтежа на овощните растения — период, през който пчелите посещават овощните растения най-много.
[ Read the rest ...]

неделя 30 август 2009 - 12:39:23
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Как се извършва присаждане пoд кора?

Category: Съвети
Присаждането под кора се прилага главно при присаждане на малоценни ОВОЩНИ сортове и при прерасли подложки, но с диаметър, не по-голям от 5-6 см. Калемът трябва да има поне две добре развити пъпки. Под долната пъпка се пра¬ви равен, плосък и дълъг 2-3 см. отрез. Скелетните клони или подложките се прерязват с трион и се заглаждат предварително с косер. На кората под отреза се прави надлъжен нарез, дълъг приблизително колкото е отрезът на калема. Кората на подложката се повдига така, че калемът свободно да се пъхне под нея и да прилепне плътно. След това подложката и калемът в мястото на присаждането се превързват с рафия и се замазват със замазка. При подложки с диаметър до 2 cm се поставя един калем, а при подложки с диаметър над 2 cm — по два или повече калеми.

Подобреното присаждане под кора се различава от обикновеното по това, че калемът се зарязва така, че след поставянето му да възседне подложката.

[]

четвъртък 27 август 2009 - 21:21:26
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  В кои случаи и как се извършва присаждане на калем в страничен 3apeз?

Category: Съвети
Присаждането на калем в страничен зарез е един от най-подходящите начини за пролетно присаждане. По този начин може да се присаждат подложки много по-дебели от присадника. Калемът трябва да има поне две пъпки. Горният му край се реже слабо наклонено над горната пъпка. Отрезът започва на обратна¬та страна срещу пъпката и завършва над нея. На долния край на калема се пра¬вят два плоски отреза, започващи от основата на долната пъпка. Страничният зарез на подложката се прави с наклон около 45° спрямо оста й и с дълбочина, не по-голяма от 1/3 до 1/2 от дебелината й. Калемът се поставя в зареза, след като подложката се наклонява на противоположната страна, така че камбият на калема да съвпадне с камбия на подложката. Присаждането приключва с плътно и стег¬нато превързваие с рафия в мястото на присаждането и замазване с овощарска замазка.
[]

четвъртък 27 август 2009 - 19:39:00
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Какви начини на присаждане на калем са познати в практиката?

Category: Съвети
В практиката са познати следните начини на присаждане на калем: присаждане чрез обикновена и чрез подобрена (английска) копулация, присаждане в страничен зарезг. присаждане под кора, присаждане на разцеп, присаждане на кози крак, присаждане на седло и „мостово" присаждане. Изборът на начина на присаждане на калем за¬виси от овощния вид, състоянието на растенията за присаждане (със или без сокодвижение), квалификацията на присаждачите и наличните инструменти.
[]

четвъртък 27 август 2009 - 18:58:51
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Отиди на страница   <<      

Категории дървета

Здравей

Последни коментари

Брояч

Онлайн