Онлайн

Translate This Page

Търсене Дървета и Овощна градина

Прасковата - Prunus persica

Category: Овощни дървета
prunuspersica.jpgПрасковите са много полезни плодове и всеки, спортуващ или не, трябва да ги включва в менюто си заради богатия им състав на полезни вещества. Препоръчително е прасковите да се консумират добре измити и почистени от мъха, който дразни лигавицата на стомаха.

Прасковата (Prunus persica) е вид растения от семейство Розоцветни (Rosaceae). Тя достига едва около 4 м височина. Кората на нейното стъбло и на по-старите и клони е червеникавокафява, а младите клонки са зелени или червеникави. По това тя лесно се различава от всички останали наши плодни дръвчета.

За тяхна родина се смята Китай. Там богът на дълголетието се изразява винаги с праскова в ръце. Латинското наименование е persica, вероятно защото прасковите са дошли в Европа през Персия. В средновековието те минавали за вредни, а смятали лечебни листата им.
[ Read the rest ...]

сряда 09 септември 2009 - 21:59:01
Posted in category Овощни дървета | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Освен пчелите (медоносна и земна) има ли и други полезни насекоми и акари?

Category: Съвети
За овощаря са полезни не само пчелите, които извършват опрашването на овощните растения, но и онези насекоми и акари, които по един или друг начин унищожават неприятелите на овощните растения. Такива са насекомите и акарате, които паразитират по възрастните, какавидите, гъсениците или яйцата на неприятелите или ги изяждат. Паразити са афелинус мали, който се развива в тялото на кръвната въшка, трихограмата, която се развива в яйцата на плодовия червей, и др., а хищни насекоми са калинките, златоочиците, някои бръмбари и пр.

Хищните акари се хранят с акарите, които вредят на овощните растения.

Съвместното съществуване на вредните насекоми и акари, от една страна, и полезните насекоми и акари, от друга страна, се изразява в подвижно равновесие между тях. Когато се създадат условия, благоприятни за развитието на някои вредни насекоми, засилва се развитието на техните паразити и хищници и така по естествен начин се предотвратява масовото им намножаване.

[]

неделя 30 август 2009 - 12:56:15
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Какво се разбира под хербицидна угар и какви са нейните предимства и недостатъци?

Category: Съвети
Хербицидиата угар е начин за поддържане на почвената повърхност в овощните градини, при който унищожаването на плевелната растителност се постига единствено чрез пръскане и разхвърляне на хербициди. За целта се използуват различни хербициди. Техният избор е в зависимост както от състава на плевелната растителност в овощната градина, така и от овощния вид и от подложката, върху която са присадени овощните дръвчета. Общо взето, костилковите овощни видове са по-чувствителни спрямо хербициди от семковите, слабо растящите клонови подложки на ябълката и дюлята — от семенните. Тяхната чувствителност е различна и спрямо различните хербициди.
[ Read the rest ...]

неделя 30 август 2009 - 12:55:00
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Може ли да се използуват хербициди за борба срещу плевелите в овощните градини?

Category: Съвети
Унищожаването на плевелите в овощните градини може да се постигне освен чрез обработка и чрез пръскане с хербициди. За тази цел се използуват препаратите хербацин 50 или симазип 50 в доза 500 g за 100 1 вода, диуран и др. Полученият разтвор се разпръсква върху 1 дка овощна градина преди поникване на плевелите.

Трябва да се има пред вид, че костилковите овощни видове и младите дръвчета от всички овощни видове са чувствителни към хербацина и симазиад, поради което в овощни градини с дръвчета, по-млади от 3 години, тези хербициди не трябва да се употребяват. Хербицидът грамоксон обаче може да се употребява и в млади овощни градини. С него се пръска, когато плевелите достигнат 25—30 cm височина. При употребата на хербициди да се има предвид, че листата и плодовете са силно чувствителни спрямо тях. Някои хербициди са силно отровни и за човека.

[]

неделя 30 август 2009 - 12:53:29
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Отиди на страница   <<        >>  

Категории дървета

Здравей

Последни коментари

Брояч

Онлайн