Онлайн

Translate This Page

Търсене Дървета и Овощна градина

Видове корони при овошните дървета

Category: Съвети
tree.jpgПролетта чука на вратите ни.Готови ли сме да я посрещнем?През този период се извършват довършителните резитби,които при различните овощни видове са различни.Най-известните типове корони са:Подобренаетажна,Чашовидна,Палмета,Вретено,Свободно растяща корона и др.  

Подобрена етажна корона се оформя от водач и 4-6 скелетни клони,от които 3 образуват първи етаж.Следващите клони са разположени поединично по водача,като първият от тях е на разстояние 60-70см от първия етаж.На всеки скелетен клон от първия етаж се формират 2-3 скелетни разклонения.Първото е разположено на 50-60 см от основата на клона а следващите на 60-70 см. едно от друго.Трябва да се развиват навън и в страни.
[ Read the rest ...]

петък 25 декември 2009 - 17:12:22
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Как да си направим овошна градина

Category: Съвети
gradina.jpgПри решението за създаване на овощна градина,собственикът трябва да реши какъв вид би искал да отглежда и дали мястото отговаря за това, да е запознат с почвено-климатичните условия района.

От климатичните фактори най-голямо значение за овощните култури има топлинният режим,късните пролетни мразове и слани.

Релефа на мястото влияе преди всичко върху температурния и водния режим.Студеният въздух пада надолу по склоновете и се напластява в най-ниските и затворени места,затова те не са подходящи за засаждане на овощни култури.

Повечето овощни видове се развиват при надморска височина 500-600м.

Овощните видове виреят добре на почви с PH от 5.5 до 7.5(киселинност).[ Read the rest ...]

петък 25 декември 2009 - 17:07:21
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Слива - Prunus domestica

Category: Овощни дървета
sliva.jpgРодината й е Кавказ

Началото на отглеждане на домашната слива (Prunus domestica) е още в праисторически времена. За нейна родина се смята Кавказ, после форми са пренесени и култивирани в Средна Азия, Египет, Средиземноморието. Първите исторически сведения за сливата са от VІ в. пр.н.е., възпята е от гръцките поети Архилох и Хипонакс.

Преди основаването на българската държава сливата е била отглеждана от древните гърци, по-късно от римляните, а след това и от славяните.
[ Read the rest ...]

петък 25 декември 2009 - 16:06:09
Posted in category Овощни дървета | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Кайсия - Prunus armeniaca

Category: Овощни дървета
apricot.jpgКайсията е позната от дълбока древност

Сведенията за произхода на кайсията се губят в далечните праисторически епохи. Повечето изследователи приемат, че родината й е Югоизточна Азия с основен център Северен Китай. Приема се, че съществува и друг център за нейния произход - Армения, където са открити кайсиеви костилки, датиращи от много дълбока древност. Предполага се, че оттук обикновената кайсия е получила и латинското си наименование Armenica. По-късно кайсията е пренесена в Гърция, а оттам прониква и в останалите средиземноморски страни и другите части на Европа. В Северна Америка става известна чак през ХVІІ-ХVІІІ век. Колонизаторите са я пренесли и в Южна Африка и Южна Америка, но в тези райони не е широко разпространена.[ Read the rest ...]

петък 25 декември 2009 - 15:54:19
Posted in category Овощни дървета | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Отиди на страница       >>  

Категории дървета

Здравей

Последни коментари

Брояч

Онлайн