Онлайн

Translate This Page

Търсене Дървета и Овощна градина

Може ли да се използуват хербициди за борба срещу плевелите в овощните градини?

Category: Съвети
Унищожаването на плевелите в овощните градини може да се постигне освен чрез обработка и чрез пръскане с хербициди. За тази цел се използуват препаратите хербацин 50 или симазип 50 в доза 500 g за 100 1 вода, диуран и др. Полученият разтвор се разпръсква върху 1 дка овощна градина преди поникване на плевелите.

Трябва да се има пред вид, че костилковите овощни видове и младите дръвчета от всички овощни видове са чувствителни към хербацина и симазиад, поради което в овощни градини с дръвчета, по-млади от 3 години, тези хербициди не трябва да се употребяват. Хербицидът грамоксон обаче може да се употребява и в млади овощни градини. С него се пръска, когато плевелите достигнат 25—30 cm височина. При употребата на хербициди да се има предвид, че листата и плодовете са силно чувствителни спрямо тях. Някои хербициди са силно отровни и за човека.

[Преглеждания: 4443
]

неделя 30 август 2009 - 12:53:29
Posted in category Съвети | |   изпрати на приятел   изглед за печат   създай pdf с тази новина  Здравей

Последни коментари

Брояч

Онлайн